Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Sempozyum Önemli Tarihler

20 Şubat 2020

Sempozyum ilanı ve çağrı: 20 Şubat 2020

31 Ağustos 2020

Tebliğ özetlerinin (300-500 kelimelik) son gönderilme tarihi: 31 Ağustos 2020

30 Eylül 2020

Kabul edilen özetlerin bildirilmesi: 30 Eylül 2020

01 Temmuz 2021

Tebliğ metinlerinin son gönderim tarihi: 01 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

Kabul edilen tebliğlerin bildirilmesi: 30 Temmuz 2021

15 Ekim 2021

Sempozyum tarihi: 13-14 Ekim 2021