KONUŞMACILAR

Ahmet Kamil Cihan, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahmet Meydan, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Amir-Mohammad Gamini, Dr. Öğr. Üyesi, Tahran Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü

Azer Abbasov, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dursun Ali Aykıt, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ebubekir Sıddık Yücel, Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Elif Baga, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eşref Altaş, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

F. Jamil Ragep, Prof. Dr., McGill Üniversitesi

Fatema Savadi, Dr., McGill Üniversitesi

Hanif Ghalandari, Dr. Öğr. Üyesi, Tahran Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü

Harun Kuşlu, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hasan Umut, Dr., Boğaziçi Üniversitesi

İbrahim Halil Ayten, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Judith Pfeiffer, Prof. Dr., Bonn Üniversitesi Doğu ve Asya Araştırmaları Enstitüsü

Kadir Özköse, Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kübra Şenel, Öğr. Gör., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mustakim Arıcı, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Naohide Yaguchi, Project Researcher, Tokyo Üniversitesi

Ömer Arslan, Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ömer Faruk Yavuz, Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Resul Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sajjad Nikfahm-Khubravan, Araştırmacı, McGill Üniversitesi

Sally P. Ragep, Dr., McGill Üniversitesi

Sema Dinç, Öğr. Gör., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sena Aydın, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Sümeyye Parıldar, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Şükran Fazlıoğlu, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Taro Mimura, Doç. Dr., Tokyo Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tuncay Başoğlu, Doç. Dr., İSAM

Ünal Kılıç, Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yusuf Doğan, Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi