Onur Kurulu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik