Sekretarya

Araş. Gör. Sena Kaplan
Araş. Gör. İlknur Bahadır
Araş. Gör. Ömer Faruk Özbek