00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Değerli Meslektaşlar;

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile İslâm-Türk felsefe ve bilim tarihinin çok yönlü âlimi Kutbuddin Şîrâzî (ö. 710/1311) hakkında bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi hedeflenmektedir.

        1236 yılında Şiraz’da tabip bir ailede dünyaya gelen Şîrâzî bilim ve düşüncenin önde gelen tüm alanlarında eser vermiş ve etkileri çağları aşmış bir âlimdir. Aynı zamanda bir sufî olan babası ve yakın çevresi sayesinde küçük yaşlardan it...

Devamı