Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ömer Aslan ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu (Başkan)
Doç. Dr. Mustakim Arıcı ve Dr. Asiye Aykıt (Koordinatör)
Prof. Dr. Kadir Özköse
Prof. Dr. Dursun Ali Aykıt
Doç. Dr. Eşref Altaş
Dr. İbrahim Halil Üçer
Dr. Abdullah Pakoğlu
Araş. Gör. Mehmet Arıkan