Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Yusuf Doğan ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu (Başkan)
Doç. Dr. Mustakim Arıcı ve Dr. Asiye Aykıt (Koordinatör)
Prof. Dr. Kadir Özköse
Prof. Dr. Dursun Ali Aykıt
Doç. Dr. Eşref Altaş
Dr. İbrahim Halil Üçer
Dr. Ahmet Çelik
Araş. Gör. Mehmet Arıkan